Wat doet een toezichthouder Wmo?

De toezichthouder Wmo voert de volgende vier vormen van toezicht uit aan de hand van het vastgestelde toetsingskader Wmo toezicht West-Friesland 2022.

Structureel toezicht: Op basis van thema’s of steekproeven onder Wmo-voorzieningen worden onderzoeken uitgevoerd bij aanbieders en, pgb-aanbieders.                                       

Preventief toezicht: Op basis van een vooraf opgesteld thema of onderwerp wordt één onderzoek uitgevoerd.                                                                                                                                 

Proactief signaal gestuurd toezicht: Naar aanleiding van signalen. Signalen kunnen afkomstig zijn van iedereen: burgers, professionals, ambtenaren, media, etc.                                                    

Reactief calamiteitentoezicht: Naar aanleiding van meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten.

De toezichthouder is onafhankelijk in oordeelsvorming. De toezichthouder legt de bevindingen per aanbieder vast in een rapport. Dit rapport gaat naar de aanbieder en de gemeente.

 

Waarop is toezicht gebaseerd?

Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wmo, de gemeentelijke  verordeningen, gemeentelijke beleidsregels en offerteaanvraag afspraken . Deze kwaliteitseisen zijn vertaald in het toetsingskader Wmo toezicht West-Friesland 2022.

 

Wat is een calamiteit of signaal ?                                                                                                                       

Wat is een calamiteit?                                                                                                                                     

“Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.  U gaat zelf na of u een gebeurtenis als calamiteit moet melden,”(IGJ).

Wat is een signaal?

“Een ‘signaal’ is een teken waarmee een persoon wijst op een ontoelaatbare situatie”, (VNG).

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger