Wmo stappenplan werkproces

 • Verhelder de vraag;
 • Breng de hulpvraag in kaart;
 • Benoem te behalen resultaat;
 • Stel vast: Wie kan wat doen? (netwerk, lokale toegang, specialist).

Leg al deze informatie vast in een perspectiefplan.

Is inzet van een zorgaanbieder nodig?

Ja. ga door naar stap 2.

Resultaten zorgaanbieder

 • Stel de resultaten vast, waarbij de inzet van de zorgaanbieder nodig is;
 • De inwoner gaat akkoord met de geformuleerde resultaten in het perspectiefplan.

 

Ondersteuningsprofiel

 • Bepaal het ondersteuningsprofiel en de intensiteit;
 • Adviseer de inwoner over de keuze van een zorgaanbieder en gebruik hiervoor de website;
 • De inwoner maakt een keuze voor een zorgaanbieder.

 

Communicatie met zorgaanbieder

 • Gesprek met de zorgaanbieder (de hoofdaannemer) of deze de gewenste resultaten kan behalen;
 • Zo ja, overdracht perspectiefplan;
 • Eventueel toevoeging kortdurend verblijf en vervoer.

Afspraak inwoner en zorgaanbieder

 • Tussen zorgaanbieder en de inwoner worden afspraken gemaakt over doelen;
 • Zorgaanbieder vult de resultaten in het perspectiefplan aan en stelt een behandelplan op;
 • Is de inwoner akkoord met het perspectiefplan? Dan start de begeleiding en/of ondersteuning.

Proces volgen

 • De inwoner, de lokale toegang en de zorgaanbieder hebben regelmatig contact over de begeleiding/ondersteuning, conform de afspraken in het perspectiefplan;
 • Doen wat nodig is.

Afronding, evaluatie

 • Doelen van het perspectiefplan zijn behaald;
 • De inwoner, de lokale toegang en de zorgaanbieder bespreken met elkaar de resultaten uit het perspectiefplan, de geleverde zorg wordt geëvalueerd.