Hoe werken de gemeenten?

Resultaten vooraf bepalen met de inwoner

Samen met de inwoner en zorgaanbieder bepalen we welke resultaten behaald moeten worden. Afhankelijk daarvan zet de zorgaanbieder ondersteuning of begeleiding in. Het ‘arrangement’ omvat alles wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen.

Uitgangspunt is dat de inwoner zelf de regierol voor de eigen hulpvraag heeft, tenzij hij/zij deze zelf niet op zich kan nemen. In dat geval ligt de regie bij de lokale toegang.


Veranderingen

 

 

Voordelen

  • Voor de inwoner maatwerk en samenhang in interventies;
  • Focus op resultaten niet op ad hoc probleemoplossing;
  • Meer samenwerking tussen zorgaanbieders en tussen aanbieders en gemeenten;
  • Meer ruimte voor nieuwe vormen van ondersteuning en begeleiding;
  • Vermindering en omvorming van administratief verkeer met een betere structuur;
  • Effectieve inzet van middelen.

Lokale toegang per gemeente

Hoorn:

Voor de gemeente Hoorn is 1.Hoorn hét aanspreekpunt voor alle vragen over zorg en ondersteuning.

1.Hoorn helpt bij:

• het regelen van zorg

• geldzorgen

• langer zelfstandig wonen (WMO)

• vragen bij opvoeding en opgroeien

• regelingen voor financiële steun

 

Persoonlijk contact

De medewerkers van 1.Hoorn zijn in dienst bij de gemeente Hoorn. Zij werken in drie wijkteams verspreid over de wijken in de gemeente Hoorn. Tevens is er team Rondkomen die zich bezighoudt met Schuldhulpverlening en Inkomensondersteuning.  U kunt iedere werkdag bij ons terecht tijdens het inloopspreekuur. Wij kunnen ook bij de inwoner thuis komen of op een andere locatie zoals de bibliotheek, huisarts of op school.

 

1.Hoorn

info@1punthoorn.nl

0229 25 22 00

www.hoorn.nl/inloopspreekuren 

www.1punthoorn.nl