Samenwerkingsovereenkomst Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen Westfriesland

 

De Westfriese gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties slaan de handen ineen om cliënten van opvang- en woonlocaties met begeleiding de kans te geven (weer) zelfstandig te wonen. Hierdoor ontstaat ook meer doorstroom in deze intramurale voorzieningen.

 

Werkwijze

Tijdens een pilot van juli 2018 tot juli 2021 ontwikkelden de samenwerkingspartners een werkwijze om cliënten, eventueel met begeleiding, te laten uitstromen. Deze is vastgelegd in de “Samenwerkingsovereenkomst Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen Westfriesland”.

In de factsheet zijn de stappen van de uitstroomregeling uitgewerkt aan de hand van cliënt Pieter.

Bekijk ook dit filmpje over de uitstroomregeling:

 

 

Aanmelding

Is een cliënt eraan toe zelfstandig (met begeleiding) te wonen, maar lukt het hem/haar niet om zelf woonruimte te vinden? Dan kan de cliënt worden aangemeld voor de uitstroomregeling. Een cliënt moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de uitstroomregeling. Deze zijn te vinden in de verkorte versie van de samenwerkingsovereenkomst. Daarin vindt u ook de gemaakte afspraken voor de woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten en de klachten- en bezwaarprocedure voor cliënten.

Voldoet de cliënt aan de voorwaarden van de uitstroomregeling, dan kan hij/zij worden aangemeld bij de uitstroomcoördinator met behulp van het aanmeldformulier Uitstroom en het perspectiefplan

 

Kick-on Uitstroomregeling

Op 9 december 2021 vond een online ‘Kick-on Uitstroomregeling’ plaats voor professionals die betrokken zijn bij de uitstroomregeling. Daarin is stilgestaan bij het uitstroomproces, vond een quiz plaats en werd een toelichting gegeven op resultaatgestuurd werken. Ook zijn vele vragen gesteld en beantwoord. Hierbij de PPT-presentatie en de Q&A van deze bijeenkomst.

 

Contact

Heeft u vragen over de uitstroomregeling of een cliënt die daarvoor mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met de regionale toegang, telefoonnummer 0229 252001, bereikbaar tussen 09.00-13.00 en het mailadres is regionaletoegang@hoorn.nl.