Perspectiefplan

Het zorgarrangement met de vooraf gestelde resultaten - het geformuleerde perspectief – wordt vastgelegd in het perspectiefplan. Dit is het plan waarin een samenhangend pakket van informele ondersteuning, algemene en individuele voorzieningen met de cliënt wordt afgesproken. We komen tot een perspectiefplan in 7 stappen.

Het perspectiefplan wordt bij voorkeur opgesteld door het gezin zelf, waar nodig met ondersteuning vanuit het lokale team. Alle informatie in een perspectiefplan en de eventuele verwijzing is inzichtelijk voor de jeugdige en/of het gezin. Een perspectiefplan is een dynamisch document en dient als basis voor de uitvoering van de dienstverlening aan de cliënt.

Download het perspectiefplan Jeugd voor eigen gebruik. Download het perspectiefplan externe verwijzers. Download het werkproces perspectiefplan Jeugd en het werkproces externe verwijzers. Download het vervolgdeel perspectiefplan en het werkproces vervolgdeel.