Regionaal Expert Team (RET)

Het Westfriese Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende (jeugd)zorgaanbieders. Dit team is ingericht om voor elk kind, gezin of volwassene op korte termijn passende hulp te organiseren. Ongeacht de complexiteit van de zorg of hulpvraag en wachtlijsten bij aanbieders. Dit is niet altijd makkelijk, maar het is wel onze ambitie.

Het RET richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers, hulpverleners én inwoners zoeken naar passende hulp. Vragen waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Wat je moet weten over het RET, lees je hieronder. 

Over het RET

Kan ik ook contact opnemen met het RET voor consultatie of advies?

Het is altijd mogelijk om tussentijds contact op te nemen met het RET. Onze procesbegeleider is beschikbaar om met je mee te denken. Stuur hiervoor een mail naar expertteamwf@hoorn.nl. 

Wanneer en waar overlegt het RET?

Het team komt elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur bij elkaar. Soms is er een extra overleg, soms valt het overleg op een feestdag. Dan schuiven we met de agenda. Dat communiceren we dan zo snel als mogelijk. De overleggen vinden plaats in het stadhuis van de Gemeente Hoorn, aan de Nieuwe Steen. 

Wie zitten aan tafel?

Er zitten verschillende expertises aan tafel, waarbij de meest voorkomende problematiek in Westfriesland wordt vertegenwoordigd. Denk hierbij aan psychologen, gedragsdeskundigen, verslavingsdeskundigen, onderwijsdeskundigen, enzovoorts. Wanneer nodig, vragen we expertise vanuit een flexibele schil aan de schuiven. Denk hierbij aan gender gerelateerde problematiek, een tolk, als er sprake is van een eetstoornis of als een andere heel specifieke hulpvraag speelt.

Downloads