Informatie coronacrisis

Update 14 februari 2022

De VNG en het rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn. Hieronder een link met meer informatie:

  • https://vng.nl/artikelen/continuiteit-financiering-meerkosten-en-compensatie-sociaal-domein

Update 30 juni 2020

In de laatste nieuwsbrief is naast een update over het steunpakket, informatie gedeeld over de Verlenging vergoeding meerkosten Wmo en Jeugd t/m 31 dec. Hieronder de gedeelde links:

Eerdere updates

In de vierde nieuwsbrief op 30 juni 2020 is informatie gedeeld over de dymanische lijst alternatieve zorgvormen. De dynamische lijst is er vooral voor de inzet van zorg op basis van toewijzingen uit 2019. Hierbij wordt per specifiek toegewezen product vooral betaald per geleverde inspanning (zogenaamde P x Q). De lijst zal geldig zijn voor zorg ingezet vanaf 15 maart 2020 tot einde periode 5. Afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis kan deze geldigheid iedere keer met een maand of zorgperiode worden verlengd. U vindt de lijst hieronder:

De derde nieuwsbrief is op 20 mei 2020 verzonden met onder meer informatie over:

In de vorige edities is informatie gedeeld over:

Door op de links te klikken komt u bij de achtergrondinformatie over dit item.

Regionaal kernteam corona

Als gevolg van de coronacrisis heeft de regio Westfriesland een speciaal kernteam corona met medewerkers vanuit de toegang, beleid en inkoop opgezet. Zij zijn uw aanspreekpunt voor vragen over de gevolgen van de coronacrisis en landelijke maatregelen. U kunt hen bereiken via e-mail: inkoop@zorginregiowestfriesland.nl 

Update vragenlijst 20 mei 2020

Vragenlijst update  (pdf)

Meld u aan voor de nieuwsbrief corona voor zorgaanbieders via de onderstaande aanmeldlink. Let op: u hoeft geen aanmelding meer te doen als u de nieuwsbrief over het project Resultaatgestuurd werken al ontving.

Aanmeldlink 

 

 

Downloadpagina zorgprofessionals

Hieronder vindt u de complete toolkit met werkdocumenten voor Wmo & Jeugd, met daarbij de informatieboekjes en extra relevante informatie van en voor Zorg in Regio Westfriesland.