Producten en diensten Jeugd

De ondersteuningsprofielen en extra componenten

Voor een uitgebreide omschrijving van de 10 ondersteuningsprofielen verwijzen we naar de bijlage Ondersteuningsprofielen specialistische jeugdhulp segment B.

De ondersteuningsprofielen zijn een clustering van noodzakelijke ondersteuning en hulp van een jeugdige/gezin en de gewenste resultaten, verfijnd naar de karakteristiek van de ondersteuning. De hulp binnen een ondersteuningsprofiel is als volgt verdeeld:

in drie blokken van zes intensiteiten (A tot en met F) die in feite de zwaarte van de noodzakelijke ondersteuning uitdrukken. Alleen in ondersteuningsprofiel (4) en (6) zijn er zeven intensiteiten (A tot en met G) die in feite de zwaarte van de noodzakelijke ondersteuning uitdrukken.
De zorgaanbieder dient in de “Kwalificaties” in Negometrix binnen het tabblad “Invullen & indienen” aan te geven binnen welke ondersteuningsprofielen zij daadwerkelijk de hulp kan leveren, en met welke intensiteiten. Een zorgaanbieder kan op meerdere blokken van intensiteiten inschrijven. De zorgaanbieder heeft vervolgens een acceptatieplicht voor het ondersteuningsprofiel en blok intensiteiten waar zij voor heeft ingeschreven.

Naast de arrangementen kunnen er extra componenten worden ingezet.

Download hier de beschrijving van de extra componenten: Extra componenten specialistische jeugdhulp segment B.

Download hier de uitleg ten aanzien van de keuze herstel of duurzaam (ondersteuningsprofielen).

Download hier de informatie voor aanbeiders implementatie voorstellen

Download hier bijlage 1 Beschrijving doelgroep dagbehandelingscomponent

Download hier bijlage 2 Nadere uitwerking definities RGW

Download hier bijlage 3 Eisen crisishulp en opvang