Producten en diensten Wmo

Algemene aandachtspunten:

  • De zorgaanbieder moet alle ondersteuningsvormen binnen een profiel kunnen organiseren (Huishoudelijke ondersteuning (HO), individuele begeleiding, persoonlijke verzorging onder Wmo en dagbesteding inclusief vervoer), behalve voor profiel 4;
  • Profiel 4 bevat alleen Huishoudelijke ondersteuning en is passend voor alle cliënten die uitsluitend huishoudelijke ondersteuning nodig hebben. Als door de lokale toegang wordt geconstateerd dat een cliënt meer ondersteuning nodig heeft, volgt plaatsing in het meest passende profiel;
  • Wanneer HO in onderaannemerschap wordt ingezet moet deze ondersteuning voldoen aan alle eisen zoals die ook van toepassing zijn op profiel 4, lichamelijke beperking (LB-HO);
  • Voor elk arrangement is een vast tarief vastgesteld. Specifiek voor NAH cliënten binnen het profiel LB (profiel 5) geldt een apart tarief - zie toelichting onder specifieke aandachtspunten;
  • Voor profiel 3 ‘cognitieve achteruitgang/dementie’ geldt dat het wenselijk is dat zorgaanbieders op alle intensiteiten inschrijven. Bij dit profiel is de verwachting dat de problematiek verergert en dat er daarom regelmatig sprake van opschalen zal zijn.

 

Ondersteuningsprofielen: intensiteiten en producten

In onderstaand schema is te zien dat de profielen 1 t/m 3 drie intensiteiten kennen, profiel 4 één intensiteit en profiel 5 twee intensiteiten.

Zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor een arrangement (combinatie profiel en intensiteit). Zorgaanbieders zoeken, indien nodig, op cliëntniveau samenwerking met andere partijen om integrale ondersteuning conform het arrangement te kunnen organiseren. Deze manier van werken betekent automatisch dat zorgaanbieders hiermee ook gecontracteerd zijn voor de uitvoering van de rollen en taken van de hoofdaannemer.

Zorgaanbieders dienen eventuele lichtere intensiteiten binnen een profiel ook te kunnen organiseren. Concreet betekent dit, dat zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor intensiteit B, ook intensiteit A moeten kunnen bieden. En dat zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor intensiteit C, ook A en B moeten kunnen bieden.


Producten en diensten- Keuze ondersteuningsprofielen