Waarom is er toezicht Wmo?

Mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de Wmo-regels worden nageleefd en de geleverde voorzieningen van goede kwaliteit zijn (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2022-05-01).

In de Wmo staat dat het gemeentebestuur zorgdraagt voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen (Art. 2.1.1 Wmo), maar ook dat aanbieders verantwoordelijk zijn voor het bieden van goede kwaliteit.

De gemeenten in Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) voeren samen het toezicht uit voor de Wmo.

Contactgegevens van de toezichthouders

Toezichthouder Telefooonnummer
Rianne Verstraaten 06-21.12.67.35
Charlotte Doornbos 06-11.28.05.32
Yvonne Visser 06-15.44.55.07