Waarom is er toezicht Wmo?

Mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de Wmo-regels worden nageleefd en de geleverde voorzieningen van goede kwaliteit zijn (https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2024-01-01).

In de Wmo 2015 staat dat het gemeentebestuur zorgdraagt voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen (Art. 2.1.1 Wmo). De gemeenten in Westfriesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) voeren samen het toezicht uit voor de Wmo.

Contactgegevens van de toezichthouders

Toezichthouder Telefoonnummer
Rianne Verstraaten 06-21.12.67.35
Charlotte Doornbos 06-11.28.05.32