Persoonsgegevens en privacy

Alle zeven gemeenten beloven zorgvuldig en verantwoord om te gaan met uw persoonsgegevens en de gegevens op een rechtmatige manier te verwerken. Niet alleen om aantoonbaar te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar vooral omdat we het belangrijk vinden om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van anderen.

 

Klachtencommissie

Iedere aanbieder die door de gemeente is gecontracteerd heeft een klachtenregeling. En ook elke aanbieder waar u met een pgb ondersteuning inkoopt moet een klachtenregeling hebben.