Welkom bij het zorgportaal van Westfriesland

De zeven gemeenten in Westfriesland werken samen met gecontracteerde zorgpartners in de regio. Deze website biedt informatie voor alle zorgprofessionals en verwijzers uit deze regio. Hierbij staat het resultaat dat de inwoner wil behalen centraal. Wij willen de best passende zorg bieden aan onze inwoners en leggen daarom de afspraken en doelen vast in één plan.

De doelen en afspraken die in het perspectiefplan komen te staan zijn leidend voor de werkwijze en het resultaat. Medewerkers van de wijkteams en zorgaanbieders helpen inwoners om de resultaten te formuleren. De zorgaanbieder bepaalt samen met de inwoners, gekoppeld aan de doelen, welke vorm van ondersteuning, begeleiding, behandeling passend is. Afhankelijk daarvan zet de zorgaanbieder ondersteuning of begeleiding in. Er wordt door de gemeente ook maar één toewijzing (indicatie) gegeven voor alle zorg die nodig is. Deze zorg kan bestaan uit meerdere soorten hulp of ondersteuning. Door als zorgaanbieder, gemeente en inwoners samen met één duidelijk plan te werken, bieden we steeds de best passende zorg bij alle beoogde resultaten.