ED - Ernstige Dyslexie

Wat is dyslexie? Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen. Bij dyslexie komen problemen met lezen en spellen meestal samen, maar soms ook los van elkaar voor. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt. Het aantal leerlingen met dyslexie staat niet vast, omdat dit niet geregistreerd wordt in het primair en voortgezet onderwijs. Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het basisonderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning door lees- en spellingsproblemen.

Onder de doelgroep verstaan we de kinderen (zeven (7) tot en met 12 jaar) uit de Westfriese gemeenten waarbij het lezen, spellen en zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, te moeizaam gaat terwijl het kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Er is alleen sprake van ED als er volgens het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) gehanteerde protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling een diagnose is gesteld en er geen andere oorzaken zijn gevonden die de leesproblemen kunnen verklaren.

 

De memo over het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 vindt u via deze link.