Voor inwoners


Ik zoek hulp

Met een ondersteunings- of hulpvraag kunt u altijd bij uw gemeente het wijkteam/sociaal team of huisarts terecht. Het is goed om tijdig uw vraag te stellen, zo voorkomt u dat problemen groter worden.
Heeft u meerdere vragen of problemen? Ook dan kunt u bij het wijkteam/sociaal team terecht.

U kunt terecht voor: opvoed- en opgroei vragen en vragen over: schulden, scheiding, verslaving, welzijn, huishoudelijke hulp enzovoorts. Vraag gerust, we zijn er voor u.

Neem contact op met uw eigen gemeente via de contactlijst voor inwoners.

Is er sprake van een noodsituatie en/of directe behoefte aan hulp? Klik dan hier voor de contactpagina bij crisis.


Hoe werkt ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp in Regio Westfriesland?

De zeven Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) werken resultaatgestuurd samen in het sociaal domein. Dit doen we samen met gecontracteerde zorgaanbieders in Regio Westfriesland.
Voor de Wmo en Jeugdhulp sturen we op gewenste en vooraf bepaalde resultaten, die we samen met u  vastleggen. Wij willen u de best passende zorg bieden en daarom werken we samen met één duidelijk plan.


Eén gezin, één plan, één regisseur

De gemeente maakt met de zorgaanbieder heldere afspraken over de samenwerking en maatwerk voor de zorgvraag. U, onze inwoner met een zorgvraag krijgt één zorgaanbieder als aanspreekpunt en deze combineert alle hulp of zorg die nodig is. Er komt één gezamenlijk plan – dit heet een perspectiefplan.
In het perspectiefplan staan de resultaten, die u wilt bereiken, de keuze voor de zorgaanbieder, het behandelplan en alle afspraken die gemaakt worden. Dit is dus maatwerk.
U krijgt zorg of hulp via één zorgaanbieder waar de gemeenten een contract mee hebben. Deze zorgaanbieder is uw vaste aanspreekpunt.


Perspectiefplan

Klik hier voor een voorbeeld van een perspectiefplan zoals u dit samen met uw gemeente, zorgaanbieder en/of medisch specialist in gaat vullen:

 


Wie doet wat?

Inwoner: heeft zoveel mogelijk zelf de regie op de zorg die nodig is
Gemeente: helpt en stuurt inwoner in keuze van zorgaanbieder en het formuleren van de resultaten. Voert regie als de inwoner dit niet kan.
Zorgaanbieder: coördineert en beheert het perspectiefplan.

 

Meldpunt Wmo
Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zorg en wilt u een melding doen? Klik dan op Meldpunt Wmo.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en/of hulp nodig hebben bij het aanvragen daarvan. Het gaat hierbij om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Wat doet de onafhankelijke cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuning kan onder andere zijn:

  • Hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning
  • Helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen
  • Meegaan naar gesprekken
  • Ondersteunen bij het schrijven van een persoonlijk plan
  • Helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
  • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt
  • Helpen bij het maken van eigen keuzes
  • Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving
  • Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt

Bij wie kunt u terecht?

U kunt met uw vragen terecht bij onderstaande organisatie:

Stichting de (SMD) Maatschappelijke Dienstverlening 
Website: www.desmd.nl
Telefoonnummer: 075 2060011
Mailadres: info@desmd.nl

Heeft u andere vragen?
Klik hier voor de contactlijst en neem contact op met uw eigen gemeente.