Privacy

Deze website hoort bij de regionale samenwerking t.a.v. Wmo & jeugdhulp in de Regio Westfriesland.
Afzenders zijn de zeven Westfriese gemeenten die u vermeld ziet in de adresbalk van deze site.  Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Wij hebben deze soms nodig om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om uw (aan)vraag of een contactformulier te verwerken.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen als u contact met ons opneemt met een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere taken, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Toestemming kunt u altijd weer intrekken. Uw gemeente zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en/of geboortedatum. Voor een aantal diensten is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Die gegevens krijgen we van u of van andere (overheids-)instellingen.

Wie kan uw gegevens inzien?

Wij leggen uw gegevens alleen vast in het systeem als wij dit gebruiken om een taak uit te voeren, zoals het invullen van een contactformulier. Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Externe partijen

  • Soms schakelt uw gemeente andere organisaties in om (een deel van) een taak uit te voeren. Dan kan het voorkomen dat deze organisatie uw persoonsgegevens gebruikt.
  • Soms is uw gemeente wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties te geven, bijvoorbeeld aan het Rijk of de politie.
  • Uw gemeente is verplicht om mee te werken aan onderzoeken die door de rekenkamercommissie worden uitgevoerd naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid.
  • Met al deze partijen maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.