Gecontracteerde zorgaanbieders Wmo

De regiogemeenten in Westfriesland hebben voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp gezamenlijk zorgaanbieders gecontracteerd. Er is maandelijks mogelijkheid tot instromen als zorgaanbieder.

In samenspraak met de inwoner is de aangewezen zorgaanbieder verantwoordelijk voor het opstellen en/of aanvullen van het perspectiefplan, het formuleren van de doelen (op basis van de geformuleerde resultaten) en voor het behalen van de resultaten. Mochten er andere aanbieders nodig zijn om gemaakte afspraken te kunnen uitvoeren, dan treedt de gecontracteerde zorgaanbieder als hoofdaannemer op, die waar nodig samenwerkt met andere zorgaanbieders (onderaannemers).

De gecontracteerde zorgaanbieder (evt. hoofdaannemer) zorgt voor:

 • Het organiseren van de ondersteuning en uitvoeren van de kritieke zorgtaken:
  o   Het in samenspraak met de inwoner opstellen en vervolmaken van het perspectiefplan met de daarin te behalen doelen;
  o   Het voeren van de regie over de uitvoering van de ondersteuning;
  o   De afstemming met de lokale toegang gedurende de gehele periode van ondersteuning aan de inwoner.
 • De uitwerking en concretisering van het perspectiefplan van de cliënt. In dit plan staat:
  o   Welke ondersteuning ingezet wordt en waarom;
  o   Welke onderaannemers betrokken worden en waarom.
 • Het organiseren van één vast aanspreekpunt voor de cliënt voor:
  o   Het bespreken van (veranderende) behoeftes rondom de ondersteuning;
  o   Het vormgeven van de regie om de ondersteuning mee te laten bewegen met ondersteuningsbehoefte;
  o   Het bespreken van de voortgang van de ondersteuning.
 • Het (wanneer nodig) organiseren van samenwerking tussen hoofd- en onderaannemers om integrale en kwalitatieve ondersteuning te bieden:
  o   Verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle ondersteuning;
  o   Verantwoordelijk voor de maandelijkse declaratie bij de gemeente en de betaling aan de onderaannemers volgens een reëel (AMvB) tarief;
  o   Op verzoek inzicht geven welke onderaannemers zijn ingeschakeld. De inkopende dienst kan bij onderaannemers monitoren hoe de samenwerking met hoofdaannemers verloopt.
 • De uitvoering van de ondersteuning kan bij meerdere professionals liggen, maar ligt zoveel mogelijk bij dezelfde hoofdaannemer c.q. personen.
 • Het organiseren van een vast contactpersoon voor de gemeente, die op de hoogte is van de gang van zaken in de organisatie van de opdrachtnemer (en eventuele samenwerkingspartners).

Hiervoor zijn de volgende kwaliteitseisen nodig:

 • Kennis over de cliëntgroep;
 • Kennis over de in te zetten ondersteuning, zodat ingeschat kan worden wat passend is in de situatie van de cliënt;
 • Kwalitatief goed en deskundig personeel met een geschikte achtergrond. Afhankelijk van het type ondersteuning in een profiel en/of pakket is er differentiatie in het opleidingsniveau van medewerkers;
 • Signalerende en proactieve rol richting cliënt.

Klik hier voor het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders Wmo 2024.

Bent u (nog) niet gecontracteerd als zorgaanbieder, dan vindt u hier de inkoopinformatie Wmo (Tussentijdse Instroom Wmo) in Westfriesland.