Jeugd stappenplan werkproces

 

 

 • Verhelder de vraag;
 • Breng de hulpvraag in kaart;
 • Benoem te behalen resultaat;
 • Stel vast: Wie kan wat doen? (netwerk, lokale toegang, specialist).

Leg al deze informatie vast in een perspectiefplan.

Is inzet van een zorgaanbieder nodig?

Ja. Ga door naar stap 2.

 

Resultaten zorgaanbieder

 • Stel samen met de cliënt de resultaten vast, waarbij de inzet van de zorgaanbieder nodig is;
 • De jeugdige/het gezin gaat akkoord met de geformuleerde resultaten in het perspectiefplan.

Ondersteuningsprofiel

 • De lokale toegang bepaalt het ondersteuningsprofiel en de intensiteit in blok 1, 2 of 3.
 • Adviseer de jeugdige/het gezin over de keuze van een zorgaanbieder en gebruik hiervoor de website;
 • De jeugdige/het gezin maakt een keuze voor een zorgaanbieder.

Communicatie met zorgaanbieder

 • Gesprek met de zorgaanbieder (de hoofdaannemer) of deze de gewenste resultaten kan behalen;
 • Zo ja, gesprek over intensiteit, herstel of duurzaam;
 • Eventueel toevoeging Verblijf, ThuisPLUS of vervoer.

Afspraak inwoner en zorgaanbieder

 • Tussen zorgaanbieder en jeugdige/het gezin worden afspraken gemaakt over doelen;
 • Zorgaanbieder vult de resultaten in het perspectiefplan aan en stelt een behandelplan op;
 • Is de jeugdige/het gezin akkoord met het perspectiefplan? Dan start de jeugdhulp.
 • Lokale toegang en zorgaanbieder stellen arrangement en componenten vast.

Proces volgen

 • De jeugdige/het gezin, de lokale toegang en de zorgaanbieder hebben regelmatig contact over de voortgang van de jeugdhulp, conform de afspraken in het perspectiefplan;
 • Doen wat nodig is.

Afronding, evaluatie

 • Doelen van het behandelplan in het perspectiefplan zijn behaald.
 • De jeugdige/het gezin, de lokale toegang en de zorgaanbieder bespreken met elkaar de resultaten uit het perspectiefplan.