Beschermd wonen en Beschermd thuis.

Heeft u vragen over Beschermd wonen (BW) of Beschermd thuis (BT), neem dan contact op met de medewerkers van de lokale toegang.

Belangrijk is dat er altijd door de lokale toegang een gesprek heeft plaatsgevonden met de inwoner en er een perspectiefplan is opgesteld, voor er een aanvraag BW-BT kan worden gedaan.

Een Wmo-voorziening (ambulante begeleiding, dagbesteding, HO) vanuit de arrangementen die de lokale teams beschikken is dus altijd voorliggend aan BW-BT. Pas als na evaluatie van de resultaten en doelen is gebleken dat het Wmo arrangement ontoereikend is, kan er worden doorverwezen naar de regionale toegang BW-BT.

e-mail: regionaletoegang@hoorn.nl