Hoogspecialistische Jeugdhulp (segment C)

Hoogspecialistische Jeugdhulp (segment C) betreft zeer specifieke, intensieve specialistische Jeugdhulp waarbij een klinische behandelvoorziening, gericht op veiligheid, risico gestuurd- en herstelgericht handelen noodzakelijk maakt en altijd beschikbaar is. Kenmerkend voor de cliënten van Hoogspecialistische Jeugdhulp is dat deze jeugdigen een ernstige meervoudige hulpvraag hebben waarbij een multidisciplinaire aanpak nodig is. De Hoogspecialistische Jeugdhulp wordt getypeerd door structurele samenwerking tussen meerdere Jeugdhulpspecialisten uit verschillende disciplines die tegelijkertijd en gezamenlijk behandelen onder de regie van één zorgaanbieder- waar sprake is van acceptatieplicht en beschikbaarheid van een op de jeugdige toegepaste voorziening. Het gaat hierbij altijd om een op herstelgericht traject.

Klik hier voor het overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd segment C.

Voor Hoogspecialistische Jeugdhulp gelden de volgende tarieven

De toetsing en proces vindt u in de volgende bijlage.

De routing rondom Eetstoornissen vindt u in de volgende bijlage