Het melden van een mogelijke calamiteit of geweldsincident

Bent u een aanbieder of begeleider in Westfriesland en biedt u ondersteuning op basis van de Wmo? Dan bent u op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 verplicht iedere calamiteit en ieder geweldsincident meteen telefonisch of per mail te melden aan de toezichthouder. Heeft u vragen of is er twijfel: neem contact op met de toezichthouder.

Wat is een calamiteit of een geweldsincident in de zin van artikel 3.4 Wmo 2015?

Calamiteit:

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid (Wmo 2015, Artikel 1.1.1).

Geweldsincident:

Het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een Wmo-cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een Wmo-cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de Wmo-cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft (Wmo 2015, Artikel 1.1.1).

Wat melden?

• Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een Wmo-cliënt;

• Suïcide van een Wmo-client (of een poging van een Wmo-cliënt die tot ernstige schade leidt);

• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel dan wel ernstig geestelijk lijden van een Wmo-cliënt als gevolg van het handelen van een client of een hulpverlener.

• Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten jegens een Wmo client.

Melding doen van

• Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een Wmo-cliënt;

• Suïcide van een Wmo-cliënt (of een poging van een Wmo-cliënt die tot ernstige schade leidt);

• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel dan wel ernstig geestelijk lijden van een Wmo-cliënt als gevolg van het handelen van een client of een hulpverlener.

• Ernstig geestelijk lijden van een Wmo-cliënt als gevolg van het handelen van een cliënt of een hulpverlener;

• Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten jegens een Wmo cliënt.

Hoe kunt u dit melden?

Is er mogelijk sprake van een calamiteit, geweldsincident of wilt u melding doen over de kwaliteit van de ondersteuning/zorg? Dan kunt u dit melden bij de toezichthouder via;

Telefonische bereikbaarheid voor calamiteiten buiten kantoortijden

Team Toezicht draait voor calamiteiten een piketdienst op vrijdag, zaterdag en zondag. Op die dagen is de toezichthouder, enkel voor calamiteiten, telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 20:00.

In de oneven weken kunt u in geval van een calamiteit contact opnemen met Rianne Verstraaten 06-21.12.67.35.
In de even weken kunt u in geval van een calamiteit contact opnemen met Charlotte Doornbos 06-11.28.05.32

 Voor meer informatie raadpleeg de volgende documenten: 
1. Afgeven signaal Wmo aanbieder
2. Melding mogelijk calamiteit Wmo

In de flyer leest u met gebruik van pictogrammen de routes die er zijn naar aanleiding van uw melding.

Onderzoek na uw melding

Na ontvangst van uw melding zal de toezichthouder contact met u opnemen. In de flyer leest u met gebruik van pictogrammen het beknopte stappenplan.