Melding doen bij toezichthouder Wmo

Is er mogelijk sprake van een calamiteit, geweldsincident of wilt u melding doen over de kwaliteit van de ondersteuning/zorg? Dan kunt u dit melden bij de toezichthouder via;


 Voor meer informatie raadpleeg de volgende documenten: 
1. Afgeven signaal Wmo aanbieder
2. Melding mogelijk calamiteit Wmo

 

Melding doen over aanbieder Jeugdwet

Wilt u een calamiteit doorgeven of signaal afgeven over de kwaliteit van ondersteuning over een aanbieder die ondersteuning biedt aan inwoners jonger dan 18 jaar dan moet u contact zoeken met de Inspectie Gezondheid Jeugd (IGJ).                                                                                         

Dit kan via https://www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten/melding-doen-van-een-calamiteit of  via telefoonnummer 088-120 50 00.

Biedt de aanbieder ondersteuning aan jongeren van 18- en 18+ stemt u dan af met de toezichthouder via toezichtwmo7wf@hoorn.nl.

Wanneer een aanbieder ondersteuning verleent vanuit meerdere wetten wordt afgestemd of en op welke manier de toezichthoudende partijen samen kunnen optrekken. De toezichthouders kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk toezicht uit te oefenen.

 

Anoniem melden 

Soms wilt u niet dat een aanbieder op de hoogte is van uw melding. Misschien bent u bang voor uw baan als u als personeelslid een melding doet, of heeft u als betrokkene angst voor gevolgen voor de behandeling van uw naaste. Daarom kunt u bij de toezichthouder ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij uw melding vertrouwelijk behandelen en de aanbieder niet op de hoogte stellen van uw identiteit.

Als een melding anoniem is, dan betekent dit wel dat de toezichthouder minder effectief kan optreden. Een organisatie kan geen weerwoord geven op een anonieme melding en dit betekent dat wij de melding niet als bron kunnen gebruiken.

Als de directe veiligheid of gezondheid van personen mogelijk in het geding is, dan adviseren wij om een openbare melding te doen.