Perspectiefplan

Het zorgarrangement met beoogde resultaten wordt vastgelegd in het perspectiefplan. Dit is het plan waarin een samenhangend pakket van informele ondersteuning, algemene en individuele voorzieningen met de cliënt wordt afgesproken.
We komen tot een perspectiefplan in 7 stappen.

Het perspectiefplan wordt bij voorkeur opgesteld door de inwoner of het gezin zelf, waar nodig met ondersteuning vanuit het lokale team of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Alle informatie in een perspectiefplan en de eventuele verwijzing is inzichtelijk voor de inwoner/het gezin.
Een perspectiefplan is een dynamisch document en dient als basis voor de uitvoering van de dienstverlening aan de cliënt.

Download het perspectiefplan Wmo voor eigen gebruik. Download het werkproces perspectiefplan Wmo. Download het vervolgdeel perspectiefplan en het werkproces vervolgdeel