Zorg in Regio Westfriesland

In de regio Westfriesland zijn wij dé netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement in het sociaal domein.

 

 

Wij stellen ons even voor

 De collega's

Bo Mantel                      Contractmanager

Heidi van Schagen        Projectleider Inkoop 

Helen Taylor                  Contractbeheerder

Júlia Paulik                    Contractbeheerder   

Sandra Proost               Contractmanager

Trudy Dekker                Contractmanager

Jolanda van der Veen tijdelijk vervanger Tyrza Boersma Contractmanager

 

 

 

 

Wij zijn bereikbaar via het emailadres inkoop@zorginregiowestfriesland.nl of via telefoonnummer 0229 856570.

 

De Inkoopkalender

Hieronder vindt u de actuele én de naar verwachting, uit te voeren inkooptrajecten.

Inkooptrajecten 2022  

Tussentijdse instroom Wmo 

Tussentijdse instroom Specialistische Jeugdhulp Segment B

Tussentijdse instroom Hoogspecialistische jeugdhulp Segment C juli 2021

Inkooptrajecten 2023

 

Social return on investment (SROI)

Bij Social Return on Investment (SROI) worden tijdens het inkopen, afspraken tussen gemeente en opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemaakt. SROI wordt gecoördineerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPAnhn). Meer informatie over het instrument SROI en het RPAnhn vindt u op de website van het RPA-nhn.

Nieuwsbrief regionale zorginkoop

Deze nieuwsbrief is gericht aan alle collega’s van de 7 Westfriese gemeenten die te maken hebben met de regionale zorginkoop.

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

 

Belangrijke documenten

Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Flyer aanbesteden in Noord-Holland Noord

TenderNed gebruiken als ondernemer

Informatie over het gebruik van Negometrix