Regionale Toegang MO/BW/BT

De Regionale Toegang is de toegang tot de Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Sinds 01 januari 2023 is dit team actief vanuit de gemeente Hoorn, ondergebracht bij 1.Hoorn. U vindt hier het aanmeldformulier.

Taken Regionale Toegang

  • De Regionale Toegang indiceert de toegang tot de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en beschermd thuis.
  • De Regionale Toegang voert procesregie voor de cliënten die in de maatschappelijke opvang en beschermde woonvormen verblijven.
  • De Regionale Toegang biedt een consultatiefunctie aan voor hulpverleners en lokale wijkteams
  • De Regionale Toegang heeft de taak het perspectiefplan als uitgangspunt te maken voor de individuele begeleiding en ondersteuning.

Voordat de Regionale Toegang actief betrokken wordt blijft de rol van het lokale wijkteam ongewijzigd.

Taken van het lokale team

  • Het lokale team vult, samen met de cliënt, het perspectiefplan Wmo in. Hierbij worden preventieve en tijdelijke oplossingen ook onderzocht.
  • Het lokale team regelt ondersteuning dichtbij: algemene voorzieningen of Wmo-arrangementen.
  • Het lokale team neemt met de Regionale Toegang contact op voor advies/overleg rond inwoners
  • Als lokale voorzieningen ontoereikend zijn, wijst het lokale team de inwoner door naar de Regionale Toegang voor BW of MO.

Contact

Heeft u vragen over een inwoner die mogelijk in aanmerking komt voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen? Neem dan voor advies of informatie contact op met de Regionale Toegang, telefoon 0229 25 20 01 tussen 09.00-13.00, email regionaletoegang@hoorn.nl.