Nieuws

Start Open House ‘Overbruggingsaanbod 2024’

Geplaatst op 11 juli 2023

Omdat eind 2023 de huidige contracten voor specialistische jeugdhulp (segment B) en Wmo aflopen, zijn de gemeenten in de regio Westfriesland een inkoopprocedure voor het 'Overbruggingsaanbod' gestart. 

Start Open House ‘Overbruggingsaanbod 2024’

Ter overbrugging

Met de nieuwe contracten voor het Overbruggingsaanbod (ook wel Overbruggingsovereenkomsten genoemd) verwachten de Westfriese gemeenten voldoende tijd te hebben voor de nieuwe inkoop van specialistische en hoog-specialistische jeugdhulp en Wmo in de regio. De wens is om deze nieuwe contracten per 1 januari 2025 te laten ingaan. Om die reden zijn de Overbruggingsovereenkomsten ter overbrugging van alleen 2024 bedoeld. De Overbruggingsovereenkomsten gaan in op 1 januari 2024.

Geen wezenlijke wijzigingen

In de Overbruggingsovereenkomsten worden geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Dit past bij het tijdelijke karakter van de overeenkomsten en zorgt ervoor dat de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als de gemeenten zo beperkt mogelijk blijven. 

Inschrijving

Zorgaanbieders die in 2024 hulp en/of ondersteuning willen leveren in de regio Westfriesland, moeten zich (opnieuw) inschrijven. In Mercell staat de offerteaanvraag en welke documenten voor deze inschrijving nodig zijn. Eventuele vragen over de inschrijving kunnen zorgaanbieders indienen via de vraag-antwoord module.

Let op contactverbod

Zoals gebruikelijk bij inkooptrajecten, geldt ook tijdens de inkoopprocedure voor het Overbruggingsaanbod een contactverbod. Over de procedure mag alleen via Mercell worden gecommuniceerd. Voor andere vragen geldt dit contactverbod niet. Het contactverbod eindigt bij de gunning van de Overbruggingscontracten.

Wat valt onder het Overbruggingsaanbod?

De contracten voor het Overbruggingsaanbod (dus de Overbruggingsovereenkomsten) zijn gericht op Wmo (waaronder begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding) en specialistische jeugdhulp segment B. Toch valt hier niet alle hulp en ondersteuning onder.

Wmo

Voor enkele onderdelen van de Wmo vinden komende periode aparte inkooptrajecten plaats:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Sociaal-medische advisering
 • De bedoeling is dat deze contracten op 1 januari 2024 ingaan. Berichtgeving hierover volgt zodra deze trajecten van start gaan. 

De volgende onderdelen van de Wmo vallen buiten de scope van de Overbruggingsovereenkomsten:

 • Meldpunt Acute Zorg (MAZ)
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke Opvang
 • Doelgroepenvervoer
 • Inloop GGZ
 • Hulpmiddelen
 • Trapliften

De inkoop van Beschermd Wonen, inloop GGZ en Maatschappelijke Opvang is een parallel traject dat wordt uitgevoerd door de gemeente Hoorn.

Jeugdhulp

Voor enkele onderdelen van jeugd vinden komende periode aparte inkooptrajecten plaats:

 • Hoog specialistische jeugdhulp segment C (contractverlenging van één jaar)
 • Pleegzorg
 • Ernstige dyslexie
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De bedoeling is dat deze contracten op 1 januari 2024 ingaan. Berichtgeving hierover volgt zodra deze trajecten van start gaan.  

De volgende onderdelen worden bovenregionaal ingekocht: 

 • Jeugdzorg Plus
 • Integrale Crisisdienst Jeugd