Nieuws

Nieuwe inkoop gaat van start

Geplaatst op 30 mei 2023

De regio Westfriesland is aan de slag gegaan met de voorbereiding van een aantal inkooptrajecten voor jeugdhulp en Wmo.

De regio Westfriesland is aan de slag gegaan met de voorbereiding van een aantal inkooptrajecten voor jeugdhulp en Wmo.

  • De nieuwe contracten van ernstige dyslexie, pleegzorg, sociale medische advisering en onafhankelijke clientondersteuning gaan in op 1 januari 2024.
  • De nieuwe contracten voor Wmo (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding) en voor de segmenten B en C van jeugdhulp gaan in op 1 januari 2025.

Overbruggingsaanbod

Voor het segment B en Wmo sluiten wij voor 2024 Overbruggingscontracten. In het kader hiervan heeft de regio Westfriesland opdracht gegeven aan het advies- en onderzoeksbureau Significant voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar het productenaanbod en bijbehorende tarieven. Voor dit onderzoek hebben zorgaanbieders input geleverd. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de besluitvorming over het Overbruggingsaanbod. De huidige overeenkomst voor Segment C wordt voor 2024 verlengd en hierbij is geen overbrugging nodig.

Planning inkoop voor de komende maanden

De publicatie voor het Overbruggingsaanbod staat gepland voor juli 2023. 

Na de zomer gaan wij in gesprek met aanbieders over de nieuwe inkoop van jeugdhulp (segmenten B en C) en Wmo voor 2025.